Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 87
Åbenbaring og profeti om krig, givet gennem profeten Joseph Smith, den 25. december 1832. -- Krige forudsiges. - Spaltning mellem nordstaterne og sydstaterne. - Store straffedomme gennem Herrens tugtende hånd.
1 Sandelig, så siger Herren angående de krige, som snart vil udbryde og begynde med Syd-Carolinas oprør, hvilket til sidst vil ende i manges død og elendighed,
2 de dage vil komme, da krig skal bryde løs over alle nationer og begynde på dette sted.
3 Thi se, Sydstaterne skal skille sig ud fra Nordstaterne, og Sydstaterne skal henvende sig til andre nationer, ja, selv Storbritannien, som den kaldes, og de skal også henvende sig til andre nationer og bede om hjælp til at forsvare sig mod andre nationer. Og da skal krig bryde ud over alle nationer.
4 Og det skal ske efter mange dage, at slaver, udrustet og indøvet til krig, skal rejse sig mod deres herrer.
5 Og det skal også ske, at resterne, som er blevet efterladt i landet, skal ruste sig og blive overordentlig vrede og skal volde ikke-jøderne megen uro.
6 Og således skal jordens indbyggere komme til at sørge for sværdets og blodsudgydelsens skyld, og endog gennem hungersnød, plager, jordskælv og himlens torden og stærke og frygtelige lynnedslag skal jordens indbyggere komme til at erfare en almægtig Guds vrede, fortørnelse og tugtende hånd, indtil den bestemte ødelæggelse fuldstændigt har tilintetgjort nationerne,
7 så de helliges råb og de helliges blod ikke længere stiger op fra jorden til den Herre Zebaoths øren, råbende om hævn over deres fjender.
8 Derfor skal I stå på hellige steder og ikke lade jer rokke, til Herrens dag kommer; thi se, den kommer snart, siger Herren. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3