Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 86
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. december 1832. -- Forklaring på Herrens lignelse om hveden og ugræsset. - Dens anvendelse på de sidste dage.
1 Sandelig, så siger Herren til jer, mine tjenere, angående lignelsen om hveden og ugræsset.
2 Se, sandelig siger jer jer, at marken var verden, og apostlene var sædemændene.
3 Og da de var sovet hen, se, da såedes ugræsset af Kirkens store forfølger, den frafaldne, skøgen, Babylon, som får alle nationer til at drikke af sit bæger, og i hvis hjerte fjenden, Satan, sidder og regerer, så ugræsset kvalte hveden og drev Kirken ud i ørkenen.
4 Men se, i de sidste dage, netop nu, medens Herren begynder at udsende sit ord, og sæden spirer frem og endnu er spæd -
5 se, sandelig siger jeg jer: englene råber til Herren dag og nat og holder sig rede og venter på at blive udsendt for at høste markerne.
6 Men Herren siger til dem: Ryk ikke ugræsset op, så længe sæden endnu er spæd (thi jeres tro er sandelig svag), så I ikke også ødelægger hveden.
7 Lad derfor hveden og ugræsset vokse op sammen, indtil høsten er helt moden. Da skal I først samle hveden fra ugræsset, og når hveden er indsamlet, se, da skal ugræsset bindes sammen i knipper og marken afbrændes.
8 Derfor, så siger Herren til jer, hos hvem præstedømmet er vedblevet i lige linie fra jeres fædre;
9 thi I er retmæssige arvinger efter kødet og har været skjult for verden med Kristus i Gud,
10 derfor er jeres liv og præstedømmet forblevet og må forblive gennem jer og jeres slægtslinie indtil alle tings genoprettelse, hvorom alle de hellige profeter har talt siden verdens begyndelse.
11 Derfor er I velsignede, dersom I forbliver i min godhed, et lys for ikke-jøderne og gennem dette præstedømme en frelser for mit folk Israel. Herren har sagt det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3