Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 85
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832 angående de hellige i Zion, Missouri. Se History of the Church, bind 1, side 298. -- Arvelodder i Zion fås gennem indvielse. - Forordning angående deres fordeling blandt de hellige.
1 Den pligt, der påhviler Herrens skriver, som han har udvalgt, er at skrive Kirkens historie og føre en almindelig kirkeprotokol over alt det, som sker i Zion og over dem, som overlader deres ejendele og får lovlige arvelodder af biskoppen.
2 Ligeledes om deres livsvandel, tro og gerninger; også over alle apostater, der har apostaseret, efter at de har modtaget deres arvelodder.
3 Det strider mod Guds vilje og bud, at sådanne, som ikke modtager deres arvedel ved at hellige deres ejendele ifølge Guds lov, som han har givet, så hans folk må kunne betale tiende og derigennem beredes til at undgå hævnens og opbrændelsens dag, skal have deres navne indskrevet blandt Guds folk.
4 Ej heller skal deres slægtregister føres eller opbevares, så det kan findes blandt Kirkens optegnelser eller i dens historie.
5 Deres navne skal ikke findes nedskrevet i Guds lovbog, ej heller deres fædres navne, ej heller deres børns navne, siger Hærskarernes Herre.
6 Ja, således siger den stille, sagte røst, der hvisker og trænger gennem alt og ofte får mine ben til at skælve, når den åbenbarer sig og siger:
7 Og det skal ske, at jeg, Gud, Herren, skal sende en, som er stærk og mægtig, der holder magtens scepter i sin hånd og er klædt i lysets klædebon, hvis mund skal ytre ord, evige ord, medens hans indre skal være en sandhedens kilde. Han skal sætte Guds hus i orden og uddele de helliges arv ved lodkastning til dem, hvis navne, tilligemed deres fædres og deres børns navne, findes optegnet i Guds lovbog.
8 Men den mand, som Gud har kaldet og udkåret, og som udstrækker sin hånd for at gribe fat i Guds ark, skal falde om, ramt af dødens pil, som et træ, der rammes af lynet.
9 Og alle de, som ikke findes optegnet i ihukommelsens bog, skal ikke få nogen arv på den dag, men de skal sønderhugges, og deres del gives dem blandt de vantro, hvor der er gråd og tænders gnidsel.
10 Dette siger jeg ikke af mig selv; derfor, som Herren har talt, således vil han også opfylde det.
11 Og de, som har det høje præstedømme, hvis navne ikke findes optegnet i lovbogen, eller som har apostaseret eller er blevet udelukket af Kirken, skal ikke finde nogen arv blandt den Allerhøjestes hellige. Dette gælder også den mindre præstedømme og medlemmerne.
12 Det skal derfor vederfares dem, som det gik med præstens børn, om hvem der står skrevet i Ezras bog, kapitel 2, vers 61 og 62.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3