Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 83
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832. Denne åbenbaring blev modtaget, da profeten sad i råd sammen med sine brødre. -- Hustruer og børn har krav på at blive forsørget af deres mænd og fædre. - Enker og forældreløse børn har krav på Kirken.
1 Sandelig, så siger Herren som tillæg til Kirkens love angående kvinder og børn, der tilhører Kirken, men som har mistet deres mænd og fædre.
2 Kvinder kan gøre krav på at blive forsørget af deres mænd, indtil disse borttages, og om de ikke er overtrædere, så skal de have fællesskab med Kirken.
3 Men dersom de ikke er trofaste, skal de ikke have fællesskab med Kirken. Dog kan de blive på deres arvelodder efter landets love.
4 Alle børn har krav på at blive forsørget af forældrene, til de er myndige,
5 og derfor har de krav på Kirken, eller med andre ord på Herrens forrådshus, om forældrene ikke har noget, hvormed de kan skaffe dem en arvelod.
6 Forrådshuset skal vedligeholdes gennem Kirkens frivillige gaver, og der skal sørges for enker og faderløse og ligeledes for de fattige. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3