Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 81
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832. -- Frederick G. Williams kaldes til at være højpræst og rådgiver i Kirkens første præsidentskab.
1 Sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Frederick G. Williams: Hør hans røst, som taler, hør Herren, din Guds ord, og giv agt på det kald, hvormed du er kaldet til at være højpræst i min kirke og rådgiver for min tjener Joseph Smith jun.,
2 hvem jeg har givet rigets nøgler, der altid tilhører præsidentskabet over det høje præstedømme.
3 Derfor vil jeg sandelig anerkende og velsigne ham og ligeledes dig, om du er tro i at give råd i det embede, hvortil jeg har kaldet dig; altid bedende højt og i dit hjerte, offentligt og i løndom samt trofast i dit arbejde med at forkynde evangeliet i de levendes land og for dine brødre.
4 Og når du gør dette, vil du gøre dine medmennesker det allerbedste og fremme hans ære, som er din Herre.
5 Vær derfor trofast og pas det embede, hvortil jeg har kaldet dig. Styrk de svage, støt de nedhængende hænder og styrk de matte knæ.
6 Og dersom du er tro indtil enden, skal du få udødelighedens krone og evigt liv i de boliger, som jeg har beredt i min Faders hus.
7 Se, disse ord er Alfas og Omegas, ja, Jesu Krist. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3