Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 79
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, marts 1832. -- Jared Carter får befaling til atter at rejse mod øst. - Betinget løfte om stor belønning.
1 Sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at min tjener Jared Carter atter skal rejse til landet mod øst, fra sted til sted og fra by til by i den ordinations kraft, hvormed han er blevet ordineret, og forkynde det store glædesbudskab, det evige evangelium.
2 Og jeg skal sende ham Talsmanden, som skal lære ham sandheden og vejen, han skal vandre.
3 Og om han er trofast, vil jeg atter velsigne ham med neg.
4 Lad derfor dit hjerte fryde sig, min tjener Jared Carter, og frygt ikke, siger din Herre, Jesus Kristus. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3