Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 74
Gennem åbenbaring til profeten Joseph Smith blev denne forklaring af Paulus' første brev til korinterne, kap. 7:14 givet i Hiram, Ohio, i januar 1832.
1 Thi den vantro mand er helliget ved hustruen, og den vantro hustru er helliget ved manden; ellers var jo jeres børn urene, men nu er de hellige.
2 I apostlenes dage havde man omskærelsens lov blandt alle jøder, som ikke troede på Jesu Kristi evangelium.
3 Og det skete, at der opstod stor strid blandt folket angående loven om omskærelsen; thi den vantro mand ønskede, at hans børn skulle omskæres og være Moseloven underdanige, hvilken lov dog var blevet opfyldt.
4 Og det skete, at de børn, der var blevet opdraget i lydighed mod Moseloven, hang ved deres fædres traditioner og troede ikke Kristi evangelium, hvorved de blev vanhellige.
5 Af denne grund skrev apostlen til menigheden og gav dem en befaling, ikke af Herren, men af sig selv, at de troende ikke skulle forene sig med de vantro, medmindre Moseloven afskaffedes blandt dem,
6 så børnene kunne blive fri for omskærelsen og den overlevering afskaffes, som siger, at små børn er vanhellige. Thi således var det blandt jøderne.
7 Men små børn er hellige, idet de er helliget ved Jesu Kristi forsoning, og det er det, skriften mener.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3