Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 73
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, 10. januar 1832. Siden begyndelsen af december 1831 havde Joseph og Sidney været optaget med at prædike, og derigennem var det lykkedes dem at berolige den offentlige mening, der var kommet i oprør gennem udsendelsen af skandaløse meddelelser til pressen. Se History of the Church, bind 1, side 241. -- Ældsterne anmodes om at fortsætte med at prædike og formane. - Joseph Smith og Sidney Rigdon skal genoptage oversættelsesarbejdet.
1 Thi sandelig, så siger Herren: Jeg vil, at de skal blive ved med at prædike evangeliet og formane menighederne rundt omkring til konferencen,
2 og se, da skal de ved afstemning på konferencen hver få at vide sin mission.
3 Og sandelig siger jeg jer, mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon: Så siger Herren: Nu skal I genoptage oversættelsesarbejdet.
4 Og dersom det lader sig gøre, da prædik i egnene rundt omkring. Siden hen skal I atter oversætte, til arbejdet er tilendebragt.
5 Og dette skal være et mønster for ældsterne, indtil de får videre underretning, som der er skrevet.
6 Nu giver jeg jer ikke mere denne gang, Omgjord jeres lænder og vær alvorlige. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3