Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 71
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, 1. december 1831. Profeten havde genoptaget oversættelsen af den hellige skrift med Sidney Rigdon som skriver, og disse to arbejdede således, til de modtog denne åbenbaring. -- Forholdene fordrede nu, at de skulle rejse omkring og prædike en tid. - De skal møde Kirkens modstandere, både offentligt og under private former. - De skal også bære vidnesbyrd om befalingerne, som er blevet modtaget, og være beredt på at få andre i fremtiden.
1 Se, så siger Herren til jer, mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon: Den tid er sandelig kommet, da det er nødvendigt og gavnligt for mig, at I oplader munden og forkynder mit evangelium og det, der hører riget til, og fra skriften forklarer dets hemmeligheder med den ånd og kraft, der skal gives jer i overensstemmelse med min vilje.
2 Sandelig siger jeg jer: Forkynd det for verden i egnene rundt omkring og endog i menigheden en liden tid, til det bliver tilkendegivet jer.
3 Sandelig, dette er en mission for en vis tid, som jeg giver jer.
4 Arbejd derfor i min vingård. Råb til jorden indbyggere, vidn for dem og bered vejen for de befalinger og åbenbaringer, som skal komme.
5 Se nu, det er visdom, den, der læser, lad ham også forstå og modtage det.
6 Thi den, der modtager det, skal der gives større kraft.
7 Beskæm derfor jeres fjender, opfordrer dem til at møde jer både offentligt og privat, og dersom I er trofaste, skal deres skam blive åbenbar.
8 Lad dem derfor komme frem med deres stærkeste argumenter mod Herren.
9 Sandelig, så siger Herren til jer: Intet våben, som smedes mod jer, skal have fremgang.
10 Og dersom nogen opløfter sin røst mod jer, skal han blive beskæmmet i min egen belejlige tid.
11 Hold derfor mine bud, thi de er sande og trofaste. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3