Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 69
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831. Samlingen af åbenbaringerne til trykning og offentliggørelse var blevet besluttet af den specielle konference 1. november 1831. Den 3. november tilføjedes den åbenbaring, som heri er det 133. afsnit, og som kaldes tillægget. Ved beslutning af konferencen blev det pålagt Oliver Cowdery at bringe manuskriptet af de samlede åbenbaringer og befalinger til Independence, Missouri, for at blive trykt der. Han skulle også tage penge med sig, der var blevet indsamlet til opbygning af Kirken i Missouri. Denne rejse ville føre ham gennem et tyndt befolket grænsedistrikt. En rejsekammerat var ønskelig. Se History of the Church, bind 1, side 234. -- John Whitmer udset til at ledsage Oliver Cowdery for sikkerhedens skyld. - John Whitmer skal fortsætte sin virksomhed som historiker og skriver. - Rapporter og regnskaber fra de rejsende ældster skal sendes til Zions land, hvor Independence i Missouri er midtpunktet.
1 Hør mig, siger Herren, jeres Gud, for min tjener Oliver Cowderys skyld. Det er ikke visdom for mig at betro ham befalinger og penge, som han skal bringe til Zions land, medmindre en tager med ham, som er tro og pålidelig.
2 Derfor vil jeg, Herren, at min tjener John Whitmer skal følge med min tjener Oliver Cowdery,
3 og at han fortsætter med at skrive og samle en beretning om alle de vigtigste hændelser, som han observerer og får kendskab til angående min kirke.
4 Han skal også modtage råd og hjælp af min tjener Oliver Cowdery og andre.
5 På samme måde skal mine tjenere, som er ude i verden, indsende beretninger til Zions land om deres forvaltning.
6 Thi Zions land skal være hovedsædet og stedet, hvortil alt sådant skal sendes og gennemgås.
7 Dog skal min tjener John Whitmer ofte rejse fra sted til sted og fra menighed til menighed, så han lettere kan indhente kundskab.
8 Han skal prædike og udlægge ordet, skrive, afskrive, udvælge og samle alt det, der kan være til nytte for Kirken og den opvoksende slægt i Zions land, og de skal besidde det fra slægt til slægt til evig tid. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3