Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 67
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831. Anledningen var en speciel konference, på hvilken offentliggørelsen af de gennem profeten Joseph Smith allerede modtagne åbenbaringer behandledes og afgjordes. Se overskriften til afsnit 1. Mange af brødrene bevidnede på højtidelige vis, at de for trykning samlede åbenbaringer er sandfærdige, som den over dem udgydte Helligånd havde tilkendegivet for dem. Profeten skriver, at efter den åbenbaring, der benævnes som afsnit 1, var blevet modtaget, havde man talt om åbenbaringer og sprog. Nedenstående åbenbaring fulgte. -- Herren bekræfter befalingernes sandhed. - Nogle af de nærværendes hemmelige ambitioner om at udtrykke sig i et bedre sprog end det, hvori åbenbaringerne var skrevet, afsløres. - Herren udfordrer de klogeste blandt dem til at gøre den mindste af åbenbaringerne efter.
1 Se og hør, o, min kirkes ældster, som er kommet sammen, hvis bønner jeg har hørt, og hvis hjerter jeg kender, og hvis ønsker er steget op for mig.
2 Se, mine øjne hviler på jer, og himlen og jorden er i mine hænder, og evighedens skatte er mine, så jeg kan uddele dem.
3 I bestræber jer for at tro, at I kan få den velsignelse, der er blevet jer tilbudt; men se, sandelig siger jeg jer, der rådede frygt i jeres hjerter, og sandelig, det er grunden til, at I ikke får den.
4 Og nu giver jeg, Herren, jer et vidnesbyrd om sandheden af disse befalinger, som ligger for jer.
5 Jeres øjne har vogtet på min tjener Joseph Smith, hvis sprog og ufuldkommenhed I har lagt mærke til, og I har i hjertet stræbt efter kundskab, så I kunne overgå ham i hans sprog. Det ved I også.
6 Udsøg nu i Befalingernes Bog den mindste befaling og udvælg den klogeste iblandt jer;
7 og om der findes nogen iblandt jer, der kan skrive en, der er den lig, da er I retfærdiggjort, når I siger, at I ikke ved, om de er sande.
8 Men dersom I ikke kan skrive en, der er lig den, da er I under fordømmelse, om I ikke vidner om, at de er sande.
9 Thi I ved, at der ikke er nogen uretfærdighed i dem, og hvad der er retfærdigt kommer fra oven, fra lysets Fader.
10 Og atter, sandelig siger jeg jer: Det er jeres ret, og jer, der er blevet kaldet til dette embede, giver jeg en forjættelse, at dersom I aflægger al misundelse og frygt og ydmyger jer for mig - thi I er ikke ydmyge nok - skal sløret sønderrives, og I skal se mig og vide, at JEG ER, ikke med det kødelige eller naturlige, men med det åndelige sind.
11 Thi ingen har nogen sinde set Gud i kødet, uden at han først er blevet levendegjort gennem Guds Ånd.
12 Ej heller kan noget naturligt menneske bestå i Guds nærhed, ej heller nogen med kødeligt sind.
13 I kan ikke tåle Guds nærværelse eller engles betjening. Hold derfor tålmodigt ud, indtil I er fuldkomne.
14 Sku ikke tilbage, og når I er værdige, skal I, i den af mig bestemte tid, se og vide, hvad jeg har givet jer gennem min tjener Joseph Smith jun.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3