Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 66
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til William E. M'Lellin, i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831. Det var den første dag af en vigtig konference. Se History of the Church, bind 1, side 219. -- Modtageren omtales rosende for sin omvendelse og bedring. - Advarsel mod personlige svagheder og modtagelighed for forskellige fristelser. - Store bedrifter i retfærdighed med påfølgende velsignelser loves dem, som oprigtigt hengiver sig til at arbejde for Herrens sag.
1 Se, så siger Herren til min tjener William E. M'Lellin: Velsignet er du, fordi du har vendt dig fra dine misgerninger og modtaget min sandhed, siger Herren, din Forløser, verdens Frelser, ja, alle deres Forløser, som tror på mit navn.
2 Sandelig siger jeg dig: Velsignet er du, som har modtaget min evige pagt, mit evangeliums fylde, som er udsendt til menneskenes børn, at de må have livet og blive delagtige i den herlighed, der skal åbenbares i de sidste dage, som apostlene og profeterne fordum skrev.
3 Sandelig siger jeg dig, min tjener William, at du er ren, men ikke i alt, omvend dig derfor fra det, der ikke er velbehageligt for mig, siger Herren; thi Herren vi vise dig det.
4 Og nu vil jeg, Herren, sandelig vise dig, hvad min vilje angående dig er.
5 Se, sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at du skal forkynde mit evangelium i land efter land og fra by til by, ja, på sådanne steder hvor det ikke før har været forkyndt.
6 Bliv ikke her mange dage, men drag endnu ikke op til Zions land, men send det derhen, du kan. Tænk ellers ikke på dine ejendele.
7 Rejs til landet mod øst, Bær vidnesbyrd hvert sted for alle folk i deres forsamlingshuse og tal med folket.
8 Lad min tjener Samuel H. Smith følge med dig og forlad ham ikke, men giv ham dine instruktioner. Og den, der er tro, skal blive gjort stærk på hvert sted, og jeg, Herren, vil gå med jer.
9 Læg hænderne på de syge, og de skal blive raske. Vend ikke tilbage, førend jeg, Herren, sender jer. Vær tålmodige i trængsler. Bed, så skal I få, bank på, så skal der lukkes op for jer.
10 Undgå at blive besværet. Aflæg al uretfærdighed. Bedriv ikke hor, en fristelse, der har foruroliget dig.
11 Bevar disse ord, thi de er sande og trofaste, og da skal du hædre dit kald og samle mange folk til Zion med evige frydesange på deres hoved.
12 Fortsæt hermed indtil enden, da skal du få det evige livs krone ved min Faders højre side, han, som er fuld af nåde og sandhed.
13 Sandelig, så siger Herren, din Gud, din Forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3