Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 65
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i oktober 1831. Profeten betegner denne åbenbaring som en bøn. -- Overdragelse af Guds riges nøgler til menneskene. - Guds rige og Himmeriges rige nærmes hver for sig. - Ydmyg bøn om, at Guds rige, der allerede er på jorden, må have fremgang, så Himmeriges rige må komme.
1 Hør og giv agt: En røst, som er sendt fra det høje, som er mægtig og vældig, lyder til jorden ender, ja, råber til menneskene: Bered Herrens vej, gør hans stier jævne.
2 Guds riges nøgler er overladt menneskene på jorden, og fra nu af skal evangeliet udgå til jordens ender, ligesom den sten, der uden hænder blev revet løs af bjerget, skal rulle frem, til den opfylder hele jorden.
3 Ja, en røst råber: Bered Herrens vej, bered Lammets nadver, bered jer for Brudgommen.
4 Bed til Herren. Påkald hans hellige navn, gør hans underfulde gerninger kendt blandt folket.
5 Påkald Herren, at hans rige må have fremgang på jorden, at dens indbyggere må modtage det og berede sig for den dag, som skal komme, da Menneskesønnen skal komme ned fra himlen, iført sin herligheds glans, for at møde Guds rige, der er oprettet på jorden.
6 Må Guds rige derfor have fremgang, så at Himmeriges rige må komme, og du, o Gud, må blive herliggjort som i himlen så og på jorden, og dine fjender underlagt dig; thi din er æren, magten og herligheden i evighed. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3