Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 62
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, på Missouriflodens bred 13. august 1831. Den dag mødte profeten og hans rådgivere flere ældster, der var på vej til Zions land, og efter hjertelig udveksling af hilsner modtoges denne åbenbaring til alles opbyggelse. -- Trofaste ældsters arbejde roses. - De, der er på vej til Zion, underrettes om deres forventede tilbagerejse og fortsættelse af deres missionsgerning.
1 Se til og hør, o, I min kirkes ældster, siger Herren, jeres Gud, Jesus Kristus, jeres Talsmand, som kender menneskets svaghed og ved, hvorledes han skal komme dem til hjælp, som fristes.
2 Sandelig, mine øjne hviler på alle dem, som endnu ikke er kommet til Zions land; derfor er jeres mission endnu ikke fuldbyrdet.
3 Dog er I velsignede; thi det vidnesbyrd, som I har aflagt, er optegnet i himlen for at beskues af englene, og de glæder sig over jer, og jeres synder er jer forladt.
4 Men fortsæt nu jeres rejse. Saml jer i Zions land og hold et møde og glæd jer med hinanden og frembring et offer til den Allerhøjeste.
5 Og da kan I vende tilbage for at bære vidnesbyrd, ja, allesammen eller to og to, som I vil. Det er mig ligemeget. Vær blot trofaste og forkynd det glade budskab for jordens indbyggere og i de ugudeliges forsamlinger.
6 Se, jeg, Herren, har ført jer sammen, for at forjættelsen skulle blive opfyldt, at de trofaste blandt jer skal bevares og glæde sig med hinanden i Missouris land. Jeg, Herren, lovede de trofaste dette, og jeg kan ikke lyve.
7 Jeg, Herren, er villig til, dersom nogen af jer ønsker at rejse til hest, på mulæsler eller til vogns, at lade ham have denne velsignelse, dersom han vil modtage den af Herrens hånd og med taknemmeligt hjerte i alt.
8 Det er overladt til jer selv at handle efter eget omdømme og Åndens vejledning.
9 Se, riget er jeres. Og se, jeg er altid med de trofaste. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3