Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 56
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i juni 1831. Ældste Ezra Thayre, som var blevet kaldet til at rejse omkring med ældste Thomas B. Marsh, var ude af stand til at begynde sin mission, da sidstnævnte var rede. Og Herren besvarede profetens forespørgsel i sagen ved at give denne åbenbaring. -- Herren kan og vil ikke alene tilbagekalde, men også befale. - Ezra Thayre tilrettevises for hovmod og selviskhed. - Selah J. Griffin udpeges i hans sted til at rejse sammen med Thomas B. Marsh. - Syndere, både rige og fattige, tilrettevises. - Omvendelsens nødvendighed, som den kommer til udtryk gennem et sønderknust hjerte og en angergiven ånd.
1 Hør, o, I folk, som bekender mit navn, siger Herren, jeres Gud; thi se, min vrede er blusset op mod de genstridige, og de skal føle min arm og fortørnelse på min vredes og hjemsøgelses dag over folkene.
2 Og den, der ikke vil tage sit kors op og følge mig og holde mine bud, skal ikke blive frelst.
3 Se, jeg, Herren, befaler, og den, der ikke vil adlyde, skal afskæres til den af mig fastsatte tid, når jeg har givet en befaling, og befalingen ikke er blevet adlydt.
4 Derfor befaler og genkalder jeg, Herren, som det synes mig godt. Men der vil blive krævet regnskab af de genstridige, siger Herren.
5 Og jeg tilbagekalder nu den befaling, som jeg gav mine tjenere Thomas B. Marsh og Ezra Thayre, og jeg befaler min tjener Thomas påny, at han straks skal tiltræde rejsen til Missouri, og at min tjener Selah J. Griffin også skal tage med ham.
6 Thi se, jeg tilbagekalder den befaling, som jeg gav mine tjenere Selah J. Griffin og Newel Knight, fordi mit folk i Thompson er så stivnakket og genstridigt.
7 Derfor skal min tjener Newel Knight forblive hos dem, og alle, der vil gå, og som er angergivne for mig, lad dem gå og blive ført af ham til det land, som jeg har bestemt.
8 Og atter, sandelig siger jeg jer, at min tjener Ezra Thayre skal omvende sig fra sit hovmod og sin selviskhed og adlyde den befaling, som jeg tidligere har givet ham angående stedet, hvor han bor.
9 Og om han vil gøre dette, skal han dog kaldes til at drage til Missouri, da jorden ikke skal udstykkes.
10 Men i modsat fald skal han have de penge tilbage, som han har betalt, og forlade stedet og udelukkes af min kirke, siger Herren, hærskarernes Gud.
11 Og om himlen og jorden forgår, så skal disse ord dog ikke forgå, men gå i opfyldelse.
12 Og om min tjener Joseph Smith virkelig må betale de penge, se, så skal jeg, Herren, betale ham dem igen i Missouri, så de, af hvem han får pengene, må blive belønnet efter det, de gør.
13 Thi de skal få efter deres gerninger, nemlig jord som arvelod.
14 Se, så siger Herren til sit folk: I har meget at gøre og omvende jer fra; thi se, jeres synder er kommet op for mig og er ikke forladt, fordi I går på jeres egne veje og efter egne råd.
15 Jeres hjerter er ikke tilfredse. I adlyder ikke sandheden, men finder behag i uretfærdighed.
16 Ve jer, I rige, som ikke vil give de fattige af jeres ejendele; thi jeres rigdomme vil fordærve jeres sjæle, og på hjemsøgelsens, dommens og vredens dag vil jeres klage være: Høsten er forbi, sommeren er endt, og min sjæl er ikke frelst!
17 Ve jer, I fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust, og hvis ånd ikke er angergiven, hvis bug ikke kan mættes, som ikke holder fingrene fra andres gods, hvis øjne er fulde af havesyge, og som ikke vil arbejde med jeres hænder.
18 Men velsignet er de fattige, som er rene af hjertet, hvis hjerte er sønderknust, og hvis ånd er angergiven; thi de skal se Guds rige komme med magt og stor herlighed til deres befrielse. Thi jordens fedme skal høre dem til.
19 Thi se, Herren kommer og har sin løn med sig, og han skal belønne alle mennesker, og de fattige skal fryde sig.
20 Og deres afkom skal arve jorden fra slægt til slægt, fra evighed til evighed. Og nu holder jeg op med at tale til jer. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3