Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 55
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til William W. Phelps, i Kirtland, Ohio, i juni 1831. William W. Phelps og hans familie var netop ankommet til Kirtland, og profeten søgte oplysning af Herren angående ham. -- William W. Phelps bliver betegnet som en, der er kaldet og udvalgt. - Han får anvisning på at blive døbt og få håndspålæggelse. - Ordination til ældste skal følge. - Det bliver ham pålagt at være Oliver Cowdery behjælpelig i litterær virksomhed for Kirken.
1 Se, så siger Herren, ja, hele jordens Herre, til dig, min tjener William: Du er blevet kaldet og udvalgt, og når du er blevet døbt i vand, og du gør det ene og alene til min ære, skal du få syndsforladelse og modtage den Helligånd ved håndspålæggelse.
2 Og da skal du ordineres af min tjener Joseph Smith til ældste i denne kirke, til at prædike omvendelse og syndsforladelse ved dåb i Jesu Kristi, den levende Guds Søns navn.
3 Og du skal have magt til, på hvem du lægger dine hænder, at give dem den Helligånd, når de er angergivne for mig.
4 Og atter, du skal blive ordineret til at være min tjener Oliver Cowdery behjælpelig med at trykke, udvælge og skrive bøger for Kirkens skoler, så de små børn må få en sådan undervisning, som er mig til behag.
5 Og atter, sandelig siger jeg dig: Af denne grund skal du tiltræde rejsen sammen med mine tjenere Joseph Smith og Sidney Rigdon for at slå dig ned i dit arveland og gøre dette arbejde.
6 Atter, lad min tjener Joseph Coe også tiltræde rejsen sammen med dem. Det øvrige skal senere blive bekendtgjort, som jeg vil. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3