Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 54
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith, til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831. Kirkens medlemmer i Thompson grenen i Ohio var uenige i visse spørgsmål med hensyn til Kirkens forvaltning, og der var opstået selviskhed blandt dem. Newel Knight og andre ældster var kommet til profeten for at spørge, hvordan de skulle forholde sig. Se History of the Church, bind 1, side 180. -- Nogle, som var kommet ind i Kirken, havde brudt deres pagter. - Newel Knight skal rejse til Missouri.
1 Se, så siger Herren, Alfa og Omega, begyndelsen og enden, han, der blev korsfæstet for verdens synder.
2 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Newel Knight: Du skal forblive i det embede, hvortil jeg har kaldet det.
3 Og dersom dine brødre ønsker at undslippe deres fjender, må de omvende sig fra alle deres synder og virkelig være ydmyge og angergivne for mig.
4 Og eftersom den pagt, de har gjort med mig, er blevet brudt, så er den blevet ugyldig og virkningsløs.
5 Og ve den, ved hvem denne forargelse kommer; thi det havde været bedre for ham, om han var blevet sænket i havets dyb.
6 Velsignet er de, som har holdt pagten og budene; thi de skal få barmhjertighed.
7 Derfor, drag nu bort og fly ud af landet, at ikke jeres fjender skal komme over jer. Tiltræd jeres rejse og udnævn, hvem I vil, som leder og til at lægge penge ud.
8 Og I skal drage vestpå til Missouri, til lamaniternes grænse.
9 Og når I har fuldendt rejsen, skal I forsøge at tjene til jeres livsophold som andre mennesker, indtil jeg bereder et sted for jer.
10 Og atter, vær tålmodige i trængsler, indtil jeg kommer, og se, jeg kommer snart og har min løn med mig, og de, som har søgt mig årle, skal finde hvile for deres sjæle. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3