Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 53
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Algernon Sidney Gilbert, i Kirtland, Ohio, i juni 1831. Profeten havde adspurgt Herren med hensyn til Gilberts virksomhed og kaldelse i Kirken. -- Gilbert skal ordineres til ældste. - Skal også være Kirkens agent, eftersom biskoppen bestemmer det.
1 Se, jeg siger dig, min tjener Sidney Gilbert, at jeg har hørt dine bønner. Du har påkaldt mig, for at du skulle få at vide af Herren din Gud, hvad din kaldelse og udvælgelse er i denne kirke, som jeg, Herren, har oprettet i disse sidste dage.
2 Se, jeg, Herren, der blev korsfæstet for verdens synder, giver dig den befaling, at du skal forsage verden.
3 Tag mine forordninger på dig, selv en ældstes, og prædik tro, omvendelse og syndernes forladelse i overensstemmelse med mit ord og modtagelsen af den Helligånd ved håndspålæggelse.
4 Du skal også være agent for Kirken på det sted, der skal blive bestemt af biskoppen i overensstemmelse med de befalinger, som herefter skal gives.
5 Og atter, sandelig siger jeg dig: Du skal rejse med mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon.
6 Se, disse er de første forskrifter, du skal få, og de øvrige skal senere blive kundgjort, alt eftersom du arbejder i min vingård.
7 Og endvidere vil jeg, at du skal lære, at kun den, der holder ud indtil enden, skal blive frelst. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3