Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 48
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i marts 1831. Joseph havde rådspurgt Herren, hvilken fremgangsmåde han skulle følge ved køb af land for de helliges besættelse; det var en vigtig sag i betragtning af Kirkens medlemmers udvandring fra staten New York, eftersom Herrens befaling gik ud på, at de skulle samles i Ohio. -- De hellige, der allerede har slået sig ned i Ohio, skal dele deres ejendom med de nyankomne. - Land skal opkøbes, når det er nødvendigt. - Folket skal følge deres præsiderende embedsmænds råd i sagen.
1 Det er nødvendigt, at I foreløbig forbliver der, hvor I nu opholder jer, da det passer til jeres forhold.
2 Og dersom I har jord, skal I dele med brødrene fra øst.
3 Og dersom I ikke har jord, lad dem da for nærværende købe i egnene rundt omkring, som det synes dem godt; thi det er nødvendigt, at de har et sted, hvor de foreløbig kan bo.
4 Det er nødvendigt, at I sparer så mange penge, I kan, og at I erhverver så meget, I kan, i retfærdighed, så I med tiden vil kunne købe jord til en arvelod, ja, endog til en by.
5 Stedet skal endnu ikke åbenbares, men efter at jeres brødre er kommet øst fra, skal visse mænd blive kaldet, og de skal få at vide, hvor stedet er; for dem skal det blive åbenbaret.
6 De skal udses til at købe jord op og til at begynde at lægge grundvolden til byen. Og da skal I begynde at samle jer med jeres familier, hver med sin familie efter sine omstændigheder, som Kirkens præsidentskab og biskop foreskriver i overensstemmelse med de love og befalinger, I har fået, og dem, som I i fremtiden skal modtage. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3