Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 47
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831. Op til denne tid havde Oliver Cowdery virket som kirkehistoriker og protokolfører. John Whitmer havde ikke tragtet efter embedet som historieskriver, men sagt, da man ønskede hans tjeneste i denne egenskab, han ville efterkomme Herrens vilje i denne sag. Se History of the Church, bind 1, side 166. -- John Whitmer udset til at føre Kirkens historie.
1 Se, det er min vilje, at min tjener John skal skrive og føre en forsvarlig og ordentlig historisk optegnelse og bistå dig, min tjener Joseph, med at afskrive alt det, der skal gives dig, til han bliver kaldet til at udføre andre pligter.
2 Atter, sandelig siger jeg dig, at han skal også opløfte sin røst til møderne, når der gives lejlighed dertil.
3 Og atter siger jeg dig, at han skal udses til bestandig at føre Kirkens optegnelser og historie; thi jeg har udset Oliver Cowdery til et andet embede.
4 Derfor skal det gives ham, dersom han er trofast, gennem Talsmanden at skrive dette. Se ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3