Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 44
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutningen af februar 1831, I overensstemmelse med den heri fremsatte opfordring fastsatte Kirken en konference til begyndelsen af juni. -- Ældsterne skal samles for at modtage videre belæringer. - De skal organisere sig i overensstemmelse med landets love og på denne måde styrke sig mod deres modstanders anslag.
1 Se, så siger Herren til jer, mine tjenere: Jeg vil, at min kirkes ældster skal sammenkaldes fra øst og vest, fra nord og syd, gennem breve eller på anden måde.
2 Og det skal ske, at om de er trofaste og øver tro på mig, vil jeg udgyde min Ånd over dem på den dag, de kommer sammen.
3 Og de skal gå ud i de omliggende egne og prædike omvendelse for folket.
4 Og mange vil blive omvendt, så I skulle kunne organisere jer efter menneskers love,
5 at jeres fjender ikke skal have magt over jer, men at I må blive bevaret i alt, så I kan holde mine love, og hvert bånd, hvormed fjenden søger at tilintetgøre mit folk, må brydes.
6 Se, jeg siger jer, at I skal besøge de fattige og nødlidende og yde dem hjælp, at de kan få deres underhold, indtil alt kan blive udført ifølge min lov, som I har modtaget. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3