Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 41
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, 4. februar 1831. Kirkens gren i Kirtland voksede hurtigt i medlemstal, og de hellige bestræbte sig i almindelighed på at efterleve Herrens befalinger; men nogle fremmede ideer og falske ånder, siger profeten, havde sneget sig ind mellem dem. Se History of the Church, bind 1, side 146. -- Befaling om at adlyde Herrens lov. - Løfte om større kundskab med hensyn til Kirkens ledelse. - Edward Partridge udnævnt til Kirkens første biskop.
1 Lyt og hør, o, mit folk, siger Herren, jeres Gud, I, som jeg gerne velsigner med de største velsignelser, I, som hører mig; men I, som ikke hører mig, men som har bekendt mit navn, vil jeg forbande med den største af alle forbandelser.
2 Hør, o, I ældster af min kirke, som jeg har kaldet! Se, jeg befaler jer, at I skal komme sammen og blive enige om mit ord.
3 Og gennem troens bøn skal I modtage min lov, så I kan vide, hvorledes I skal lede min kirke og gøre alle ting ret for mig.
4 Jeg vil være jeres regent, når jeg kommer, og se, jeg kommer snart, og I skal se til, at min lov bliver holdt.
5 Den, der modtager min lov og holder den, er min discipel; men den, der siger, at han modtager den og ikke holder den, er ikke min discipel og skal udstødes af jeres midte.
6 Thi det sømmer sig ikke, at det, der hører rigets børn til, skal gives dem, der ikke er værdige eller til hunde, eller at man kaster perler for svin.
7 Og atter, der bør bygges et hus til min tjener Joseph Smith, hvori han kan bo og oversætte.
8 Og atter, det er passende at lade min tjener Sidney Rigdon bo, hvor han ønsker, såfremt han holder mine bud.
9 Og atter, jeg har kaldet min tjener Edward Partridge og befaler, at han gennem afstemning i Kirken skal udnævnes og ordineres som biskop for Kirken. Han skal opgive sin købmandshandel og anvende hele sin tid i Kirkens tjeneste
10 og have opsyn med alt det, der bliver ham forordnet i mine love, når jeg giver dem.
11 Og dette fordi hans hjerte er rent for mig, thi han er uden svig som Nathanael fordum.
12 Disse ord er givet jer, og de er rene for mig. Se derfor til, hvorledes I holder dem; thi jeres sjæle skal stå til ansvar for dem på dommens dag. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3