Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 40
Åbenbaring til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831. Før nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten: Da James Covill forkastede Herrens ord og gik tilbage til sine tidligere principper og omgangskreds, gav Herren mig og Sidney Rigdon følgende åbenbaring:
1 Se, sandelig siger jeg jer, at min tjener James Covills hjerte var ret for mig, thi han indgik pagt med mig om at adlyde mit ord.
2 Han modtog ordet med glæde, men straks derefter fristede Satan ham, og frygt for forfølgelse og verdslige bekymringer fik ham til at forkaste ordet.
3 Derfor brød han min pagt, og det bliver overladt til mig at gøre med ham, som synes mig godt. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3