Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 39
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, 5. januar 1831. James Covill indgik en pagt om at ville adlyde enhver befaling, Herren ville give ham gennem profeten Joseph. Se History of the Church, bind 1, side 143. -- Den Herre Jesus Kristus nævner de betingelser, på hvilke menneskene kan blive hans sønner. - James Covill får løfte om større velsignelser, end han nogensinde havde erfaret, på betingelse af, at han vil efterleve Herrens befalinger.
1 Hør hans røst, som er fra evighed til evighed, den store JEG ER, Jesus Kristus,
2 verdens lys og liv, et lys, der skinner i mørket, og mørket begriber det ikke.
3 Han, som i tidernes midte kom til sine egne, men hans egne modtog ham ikke.
4 Men så mange, som modtog mig, har jeg givet magt til at blive mine sønner, og således vil jeg give så mange, som vil modtage mig, magt til at blive mine sønner.
5 Og sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, som antager mit evangelium, antager mig, og den, der ikke antager mit evangelium antager ikke mig.
6 Og dette er mit evangelium: Omvendelse og dåb i vandet, og da kommer dåben med ild og den Helligånd, ja, Talsmanden, der viser alle ting og forkynder rigets fredelige anliggender.
7 Og se, nu siger jeg dig, min tjener James: Jeg har set dine gerninger, og jeg kender dig.
8 Og sandelig siger jeg dig: Dit hjerte er nu ret for mig, og se, jeg har udgydt store velsignelser over dit hoved.
9 Dog har du haft mange sorger; thi du har forkastet mig mange gange på grund af hovmod og verdslige bekymringer.
10 Men se, din befrielses time er slået, dersom du vil lytte til min røst, som siger til dig: Stå op og lad dig døbe og aftvæt dine synder og påkald mit navn, og du skal få min Ånd og så stor velsignelse, som du aldrig før har kendt.
11 Dersom du gør det, har jeg en større gerning for dig. Du skal prædike mit evangeliums fylde, som jeg har sendt i disse sidste dage, ja, den pagt, som jeg har sendt ud for at genoprette mit folk, der er af Israels hus.
12 Og det skal ske, at der skal hvile kraft over dig. Du skal have stor tro, og jeg vil være med dig og gå foran dig.
13 Du er kaldet til at arbejde i min vingård, opbygge min kirke og føre Zion, så den må fryde sig og blomstre på højene.
14 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig: Du er ikke blevet kaldet til at rejse ud til den østlige del af landet, men du er kaldet til at tage til Ohio.
15 Og såfremt mit folk vil samle sig i Ohio, har jeg en så stor velsignelse i beredskab for dem, som intet menneske før har erfaret, og den skal udgydes over deres hoveder. Og derfra skal mænd gå ud til alle folk.
16 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig, at folket i Ohio påkalder mig i megen tro og mener, at jeg vil tøve med mine straffedomme over nationerne; men jeg kan ikke fornægte mit ord.
17 Anvend derfor alle dine kræfter og kald tro arbejdere ind i min vingård, at den kan blive beskåret for sidste gang.
18 Og dersom de omvender sig og modtager mit evangeliums fylde og bliver helliggjort, så skal jeg holde min tugtende hånd tilbage.
19 Gå derfor ud og råb med høj røst: Himmeriges rige er nær! Råb: Hosianna! Velsignet være den højeste Guds navn!
20 Gå ud og døb i vand og bered vejen for mig for min tilkommelsestid.
21 Thi tiden er nær; om den dag og den stund ved ingen; men den skal visselig komme.
22 Og den, der modtager disse ting, modtager mig; og de skal samles med mig i tid og evighed.
23 Og atter: Så mange, som du døber i vand, skal du lægge hænderne på, og de skal modtage den Helligånds gave og se hen til tegnene på min tilkommelse og kende mig.
24 Se, jeg kommer snart. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3