Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 37
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i december 1830. Heri gives den første befaling angående indsamlingen i denne uddeling. - Kirkens kommende vandrig mod vest. - Ældsternes pligter med at styrke Kirken.
1 Se, jeg siger jer: For fjendens og jeres egen skyld er det ikke gavnligt, at I oversætter mere, førend I begiver jer til Ohio.
2 Og atter sig jeg jer: Tag ikke af sted, førend I har prædiket mit evangelium i de dele af landet og styrket Kirken, hvor den end findes, og især i Colesville; thi se, de beder til mig med stor tro.
3 Og atter giver jeg Kirken en befaling, at jeg anser det for gavnlig, at de samlet i Ohio henimod den tid, da min tjener Oliver Cowdery skal vende tilbage til dem.
4 Se, her er visdom, lad enhver vælge for sig selv, indtil jeg kommer. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3