Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 36
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Edward Partridge, i december 1830. Se overskriften til afsnit 35. -- Modtageren får befaling til at prædike. - Enhver kan indgå i Herrens tjeneste, hvis han efterkommer de krav, Herren stiller.
1 Så siger Gud Herren, den mægtige i Israel: Se, jeg siger dig, min tjener Edward, at du er velsignet, og dine synder er dig forladt, og du er blevet kaldet til at prædike mit evangelium som med en basuns lyd.
2 Jeg vil lægge min hånd på dig ved min tjener Sidney Rigdons hånd; du skal få min Ånd, den Helligånd, Talsmanden, som vil lære dig om rigets fredelige anliggender.
3 Du skal forkynde det med høj røst og sige: Hosianna, velsignet være den højeste Guds navn!
4 Og nu giver jeg dig dette kald og denne befaling angående alle mennesker,
5 at alle som kommer til mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith og modtager dette kald og dette bud, skal ordineres og udsendes for at prædike det evige evangelium blandt nationerne,
6 og råbe: Omvend jer og red jer ud af denne vanartede slægt og kom ud af ilden og had endog de af kødet besmittede klæder.
7 Og dette bud skal gives ældsterne i min Kirken, så enhver, der modtager det med hjertets enfoldighed, kan ordineres og udsendes, som jeg har talt.
8 Jeg er Jesus Kristus, Guds Søn; omgjord derfor dine lænder, og jeg vil komme til mit tempel i et nu. Ja, så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3