Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 34
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Orson Pratt i Fayette, New York, 4. november 1830. Modtageren var da nitten år gammel. Han var blevet omvendt og døbt, da han for første gang, seks uger i forvejen, havde hørt det gengivne evangelium prædiket af sin broder, Parley P. Pratt. Se History of the Church, bind 1, side 127. -- Rost for sin lydighed. - Får befaling til at prædike og profetere i overensstemmelse med den Helligånds indskydelse. - Vished om Herrens komme.
1 Min søn Orson, lyt og hør og se, hvad jeg, Herren din Gud, vil sige til dig, jeg, som er Jesus Kristus, din Forløser,
2 verdens lys og liv, et lys, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke,
3 der elskede verden således, at han hengav sit eget liv, for at så mange, som ville tro, måtte blive Guds sønner. Derfor er du min søn.
4 Og velsignet er du, som troede,
5 og endnu mere velsignet er du, fordi du er kaldet af mig til at prædike mit evangelium,
6 og opløfte din røst som med en basuns lyd, både længe og højt, og råbe omvendelse til en vanartet og forvendt slægt og berede vejen for Herrens andet komme.
7 Thi sandelig, sandelig siger jeg dig, tiden er snart for hånden, da jeg skal komme i en sky med magt og stor herlighed.
8 Og min tilkommelse skal blive en stor dag, thi alle nationer skal skælve.
9 Men førend den store dag kommer, skal solen formørkes, månen forvandles til blod, stjernerne høre op med at skinne, og nogle skal falde ned, og store ulykker venter de ugudelige.
10 Og løft derfor din røst og skån ikke; thi Gud Herren har talt. Profeter derfor, og det skal gives dig gennem den Helligånds kraft.
11 Om du er trofast, se, da er jeg med dig, indtil jeg kommer.
12 Og sandelig, sandelig siger jeg dig: Jeg kommer snart. Jeg er din Herre og din Forløser. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3