Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 33
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830. Ved nedskrivningen af denne åbenbaring erklærer profeten, at Herren altid er rede til at belære dem, der søger ham flittigt og i tro. -- Verdens fordærvede tilstand. - Opråb efter arbejdere i Herrens tjeneste. - Kirkens indkaldelse fra ørkenen og dens oprettelse af Herren. - Ældsternes hverv at forkynde omvendelse og dåb. - Herrens komme nær forestående.
1 Se, jeg siger jer, mine tjenere Ezra og Northrop: Åbn ørerne og hør Herren, jeres Guds røst, hvis ord er levende og kraftigt, skarpere end noget tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler sjæl og ånd, led såvel som marv, og er dommer over hjertets tanker og råd.
2 Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at I er kaldet til at opløfte jeres røst som med en basuns lyd og forkynde mit evangelium for en vanartet og forvendt slægt.
3 Thi se, marken er allerede hvis til høsten, det er den ellevte time og sidste gang, jeg vil kalde arbejdere til min vingård.
4 Min vingård er blevet fuldstændig fordærvet, og med undtagelse af nogle få er der ingen, der gør godt; og disse farer vild i mange ting på grund af præstelist, og alles hjerter er fordærvede.
5 Og sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg har oprettet denne kirke og kaldt den ud af ørkenen.
6 Og jeg vil ligeledes samle mine udvalgte fra jordens fire hjørner, så mange, som vil tro på mig og lytte til min røst.
7 Ja, sandelig, sandelig siger jeg jer, at marken er allerede hvid til høsten, udstræk derfor jeres segl og høst af hele jeres sjæl, sind og styrke.
8 Oplad munden, og den skal fyldes, og I skal blive ligesom Nephi fordum, der drog fra Jerusalem ud i ørkenen.
9 Ja, åbn munden og skån jer ikke, og I skal få mange neg at bære ind, thi se, jeg er med jer.
10 Ja, oplad munden, så skal den blive fyldt, og sig: Omvend jer, omvend jer, bered Herrens vej, gør hans stier jævne; thi himmeriges rige er nær.
11 Ja, omvend jer og lad jer døbe, hver eneste af jer, til syndernes forladelse; ja, bliv døbt med vand, og derpå kommer dåben med ild og den Helligånd.
12 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer, dette er mit evangelium, og kom i hu, at de skal have tro på mig, ellers kan de ingenlunde blive frelst.
13 Og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, ja, på denne klippe er I bygget, og dersom I forbliver trofaste, skal helvedes porte ikke få overhånd over jer.
14 Kom Kirkens regler og pagter i hu, så I holder dem.
15 Og alle, som har tro, skal I bekræfte i min kirke ved håndspålæggelse, og jeg vil skænke dem den Helligånds gave.
16 Mormons Bog og den hellige skrift er givet jer af mig til jeres belæring; og min Ånds kraft levendegør alle ting.
17 Vær derfor trofaste, bed altid, hav jeres lamper rede og tændt og tag olie med jer, så I er rede, når Brudgommen kommer.
18 Thi sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg kommer snart. Så ske det! Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3