Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 32
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830. Ældsterne nærede stærk interesse for lamaniterne (indianerne) og havde stor medlidenhed med dem, om hvis forudsagte velsignelser Kirken havde erfaret fra Mormons Bog. De anråbte derfor Herren om at vise sin vilje, om ældsterne på den tid skulle sendes til indianerstammerne i vest. Åbenbaringen fulgte. Se History of the Church, bind 1, side 118. -- Missionærerne formanes til at begrænse sig til forkyndelsen af det skrevne ord, efterhånden som de fik forståelse deraf.
1 Og nu, angående min tjener Parley P. Pratt, se, jeg siger ham: Så vist, som jeg lever, vil jeg, at han skal forkynde mit evangelium og lære af mig at være sagtmodig og ydmyg af hjertet.
2 Jeg har bestemt, at han skal følge med mine tjenere Oliver Cowdery og Peter Whitmer ud i ørkenen blandt lamaniterne.
3 Og Ziba Peterson skal også ledsage dem, og jeg selv vil gå med dem og være midt iblandt dem. Jeg er deres talsmand hos Faderen, og intet skal få overhånd over dem.
4 Og de skal give agt på det, som er skrevet og ikke foregive at have nogen anden åbenbaring, og de skal altid bede, så jeg må kunne udvikle det for deres forstand.
5 Og de skal give agt på disse ord og ikke være ligegyldige, så vil jeg velsigne dem. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3