Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 31
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Thomas B. Marsh i september 1830. Thomas B. Marsh var blevet døbt tidligere på måneden og var allerede blevet ordineret til ældste i Kirken, da denne åbenbaring blev givet. -- Han bliver rost for sin lydighed og trofasthed. - Han bliver forsikret om, at familien vil få det godt. - Beskikket til at prædike og administrere. - Bliver lovet Talsmandens vejledning i sin virksomhed.
1 Thomas, min søn, velsignet er du på grund af din tro på mit værk.
2 Se, du har haft megen sorg af din familie, dog vil jeg velsigne dig og din familie, ja, dine små; og den dag skal komme, da de vil tro og erkende sandheden og forene sig med dig i min kirke.
3 Opløft dit hjerte og glæd dig, thi timen for din mission er kommet, din tunge skal blive løst, og du skal forkynde dette glædesbudskab for denne slægt.
4 Du skal forkynde det, der er blevet åbenbaret for min tjener Joseph Smith. Du skal begynde at prædike fra nu af, ja, høste marken, som allerede er hvid og færdig til at opbrændes.
5 Udstræk derfor din segl af hele din sjæl. Dine synder er dig forladt, og du skal få mange neg at bære ind; thi arbejderen er sin løn værd. Derfor skal din familie have sit ophold.
6 Se, sandelig siger jeg dig: Forlad dem kun for en kort tid og forkynd mit ord, så skal jeg berede dem et sted.
7 Ja, jeg skal åbne folkets hjerte, og de vil modtage dig. Jeg vil oprette en menighed ved dig.
8 Og du skal styrke medlemmerne deraf og berede dem på den tid, da de skal indsamles.
9 Vær tålmodig i trængsler og gengæld ikke skældsord med skældsord. Styr dit hus i sagtmodighed og vær standhaftig.
10 Se, jeg siger dig, at du skal være læge for Kirken, men ikke for verden; thi den vil ikke antage dig.
11 Gå derhen, hvor jeg ønsker dig, og det skal gives dig af Talsmanden, hvad du skal gøre, og hvorhen du skal gå.
12 Bed altid, så du ikke falder i fristelse og mister din løn.
13 Vær tro indtil enden, og se, jeg er med dig. Disse ord er ikke et menneskes eller af mennesker, men det er mine, Jesu Kristi, din Forløsers, givet gennem Faderens vilje. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3