Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 30
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til David Whitmer, Peter Whitmer jun. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830, efter de tre dages konference i Fayette, men førend Kirkens ældster skiltes. Se History of the Church, bind 1, side 115. -- Personlige belæringer gives, og Oliver Cowderys mission til lamaniterne gentages.
1 Se, jeg siger dig, David, du har frygtet mennesket og har ikke sat din lid til mig, som du burde.
2 Dit sind har været mere bekymret for denne verdens ting end for de ting, der tilhører mig, din Skaber, og den gerning, hvortil du er blevet kaldet. Du har ikke givet agt på min Ånd og på dem, som er over dig, men du har ladet dig overtale af dem, som jeg ingen bud har givet.
3 Derfor er du blevet overladt til dig selv for at adspørge mig og overveje det, som du har modtaget.
4 Dit hjem skal være i din faders hus, indtil jeg giver dig yderligere befalinger. Du skal varetage din gerning i Kirken og for verden og i egnen heromkring. Amen.
5 Se, jeg siger dig, Peter, at du skal rejse med din broder Oliver, thi tiden er kommet, da jeg mener, det er rigtigt, at du skal åbne munden og forkynde mit evangelium; frygt derfor ikke, men giv agt på din broders ord og råd, som han giver dig.
6 Tag del i hans lidelser og opløft altid dit hjerte i bøn og tro for hans og din befrielse; thi jeg har givet ham magt til at opbygge min kirke blandt lamaniterne.
7 Og jeg har ikke udpeget nogen til at være hans rådgiver over ham i Kirken angående Kirkens anliggender uden hans broder Joseph Smith jun.
8 Giv derfor agt på dette og vær flittig til at holde mine bud, og du skal blive velsignet med evigt liv.
9 Se, jeg siger dig, min tjener John, at du nu skal begynde at forkynde mit evangelium som med en basuns lyd.
10 Og du skal arbejde i din broder Philip Burroughs hus og i egnen deromkring, ja, hvor som helst man vil høre dig, til jeg befaler dig at gå herfra.
11 Med hele din sjæl skal du fra nu af virke i Zion, ja, du skal altid oplade din mund for min sag og ikke frygte for, hvad menneskene kan gøre, thi jeg er med dig. Amen. udgydt store velsignelser over dit hoved.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3