Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 28
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Oliver Cowdery, i Fayette, New York, i september 1830. Hiram Page, et medlem af Kirken, havde en vis sten og foregav ved dens hjælp at modtage åbenbaringer angående Zions opbygning og ordenen i Kirken. Adskillige medlemmer var blevet vildført gennem disse påstande, og selv Oliver Cowdery var blevet påvirket deraf. Kort før begyndelsen til en indvarslet konference bad profeten Herren om belæring i denne sag, og han fik da denne åbenbaring. Se History of the Church, bind I, side 109. -- Josephs stilling som præsident nærmere belyst. - Oliver advares mod utilbørlig anmasselse. - Olivers mission til lamaniterne åbenbaret. - Han skal arbejde med Hiram Page, hvem Satan havde bedraget. - Hiram Page, hverken bestemt af Herren til at være åbenbarer for Kirken eller antaget af Kirkens medlemmer som sådan.
1 Se, jeg siger dig, Oliver, at det skal tilstedes dig at blive hørt af Kirken i alt, hvad du skal lære dem ved Talsmanden angående de åbenbaringer og bud, som jeg har givet.
2 Men se, sandelig, sandelig siger jeg dig: Ingen skal udpeges til at modtage befalinger og åbenbaringer i denne kirke uden min tjener Joseph Smith jun., thi han modtager dem ligesom Moses.
3 Og du skal være lydig mod det, som jeg giver ham, ligesom Aron, for i sandhed og med magt og myndighed at kunne forklare Kirken disse bud og åbenbaringer.
4 Om du nogen sinde ledes af Talsmanden til at tale og lære, må du gøre det, ligesom du til alle tider kan gøre det som befaling til Kirken.
5 Men du skal ikke skrive i form af en befaling, men med visdom.
6 Og du skal ikke byde over ham, som er sat over dig og over Kirken.
7 Thi jeg har givet ham nøglerne til de hemmeligheder, og åbenbaringer, som er forseglet, indtil jeg udpeger en anden i hans sted.
8 Og nu, se, jeg siger dig, at du skal begive dig til lamaniterne og prædike mit evangelium for dem; og dersom de antager din lære, skal du oprette min kirke iblandt dem, og du skal få åbenbaringer, men nedskriv dem ikke som befalinger.
9 Og nu, jeg siger dig, at det ikke er åbenbaret, og intet menneske ved, hvor byen Zion skal bygges, men det skal åbenbares senere. Se, jeg siger dig, at det skal være på grænsen til lamaniterne.
10 Du skal ikke forlade dette sted førend efter konferencen, og min tjener Joseph skal ved afstemning vælges til at præsidere over den, og hvad han siger dig, det skal du forkynde.
11 Og atter: Du skal gå til din broder Hiram Page og under fire øjne fortælle ham, at det, han har skrevet efter den sten, ikke er af mig, og at Satan forfører ham.
12 Thi se, dette er ikke blevet overdraget ham, ej heller skal der gives nogen noget i Kirken, som strider mod Kirkens pagter.
13 Thi alting må ske i orden og ifølge Kirkens fælles samtykke ved troens bøn.
14 Du skal hjælpe til med at afgøre alle disse ting efter Kirkens pagter, førend du begiver dig på rejsen til lamaniterne.
15 Og fra den tid, du afrejser, indtil du vender tilbage, skal det indgives dig, hvad du skal gøre.
16 Du skal oplade din mund til enhver tid og forkynde mit evangelium med glæde. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3