Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 26
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony. Pensylvanien, i juli 1830. -- Instruktioner med hensyn til pligter, der ikke bør opsættes. - Princippet om almindelig afstemning i kirkelige forhold bekræftes påny.
1 Se, jeg siger jer, at I skal anvende jeres tid til at granske skrifterne, at prædike og styrke menigheden i Colesville og til at udføre sådant arbejde på jeres landejendomme, som er nødvendigt, til tiden kommer for jer at drage vestpå og afholde næste konference. Da skal I få at vide, hvad I skal gøre.
2 Og alting i Kirken skal ske ifølge fælles samtykke med megen bøn og tro; thi I skal få alt gennem tro. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3