Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 25
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i juli 1830. -- Herrens ord, rettet til Emma Smith, profetens hustru. - Hendes pligter forklares, og herlige muligheder for at opnå noget fremsættes. - Herrens formaninger gælder alle.
1 Hør Herrens, din Guds røst, medens jeg taler til dig, Emma Smith, min datter; thi sandelig siger jeg dig: Alle de, der antager mit evangelium, er sønner og døtre i mit rige.
2 Jeg giver dig en åbenbaring om min vilje, og dersom du er trofast og vandrer på dydens stier for mig, vil jeg bevare dit liv, og du skal få en arvelod i Zion.
3 Se, dine synder er dig forladt, og du er en udvalgt kvinde, som jeg har kaldet.
4 Knur ikke over de ting, som du ikke har set; thi de er skjult for dig og for verden, hvad der er visdom for mig endnu en tid.
5 Og dit embedes kald er at være en trøst for min tjener Joseph Smith, din mand, ved i ydmyghed at tale opmuntrende ord til ham i hans prøvelser.
6 Du skal gå med ham, når han går, og være hans skriver, når der ingen anden er, der kan skrive for ham, så jeg kan sende min tjener Oliver Cowdery hvorhen jeg vil.
7 Og du skal ordineres under hans hånd til at udlægge skriften og formane Kirken, eftersom det skal gives dig ved min Ånd.
8 Thi han skal lægge hænderne på dig, og du skal modtage den Helligånd, og din tid skal anvendes til at skrive og til at lære meget.
9 Og du har ikke nødig at frygte, for din mand skal støtte dig i Kirken; thi for dem er hans kald, for at alle ting kan blive åbenbaret for dem, alt hvad jeg vil, efter deres tro.
10 Og sandelig siger jeg dig: Du skal lægge de verdslige ting til side og søge det, der hører til en bedre verden.
11 Du skal også få til opgave at foretage et udvalg af åndelige sange, som det skal gives dig, hvilket er mig velbehageligt at have i min kirke.
12 Thi min sjæl fryder sig i hjertets sang, ja, de retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den skal besvares med velsignelser på deres hoveder.
13 Opløft derfor dit hjerte og fryd dig og hold fast ved de pagter, du har gjort.
14 Vedbliv i sagtmodighedens ånd og vogt dig for hovmod. Lad din sjæl glæde sig over din ægtefælle og over den herlighed, der skal vederfares ham.
15 Hold stedse mine bud, så skal du få en retfærdigheds krone. Om du ikke gør det, kan du ikke komme, hvor jeg er.
16 Og sandelig, sandelig siger jeg dig, at dette er min røst til alle. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3