Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 24
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i juli 1830. Til trods for, at der var gået mindre end fire måneder siden Kirkens organisering, havde der raset en heftig forfølgelse, og lederne måtte søge sikkerhed ved at skjule sig et stykke tid. Se History of the Church, bind 1, side 101. -- Herren forener opmuntring med tilrettevisning. - Giver personlige befalinger til henholdsvis Joseph og Oliver.
1 Se, du er blevet kaldet og udvalgt til at skrive Mormons Bog og til at tjene mig i præstedømmet. Jeg har løftet dig op fra dine lidelser og vejledt dig, så du er blevet befriet for alle dine fjender og fra Satans magt og fra mørket.
2 Dog kan dine overtrædelser ikke undskyldes, men gå bort og synd ikke mere.
3 Ær dit embede. Og når du har tilsået dine marker og sikret dig dem, skal du skynde dig til menighederne i Colesville, Fayette og Manchester, og de skal give dig opholdet, og jeg vil velsigne dem både åndeligt og timeligt.
4 Men dersom de ikke tager imod dig, vil jeg sende en forbandelse i stedet for en velsignelse over dem.
5 Og du skal blive ved med at påkalde Gud i mit navn og skrive de ting, der gives dig af Talsmanden, og udlægge alle skrifterne for Kirken.
6 Og det skal gives dig i samme stund, hvad du skal tale og skrive, og de skal høre det, ellers vil jeg sende en forbandelse i stedet for en velsignelse over dem.
7 Thi du skal helt og holdent hengive dig til at tjene Zion, og deri skal du have styrke.
8 Vær tålmodig i trængsler; thi du skal få mange. Men udhold dem, thi se, jeg er med dig lige til dine dages ende.
9 Men i timeligt arbejde ligger din styrke ikke, thi det er ikke dit kald. Pas dit kald, så skal du få det, hvormed du kan ære dit embede og udlægge skriften og fortsætte med at give håndspålæggelse og bekræfte menighederne.
10 Og din broder Oliver skal fortsætte med at bære mit navn frem for verden og for Kirken. Og han skal ikke tro, at han kan sige nok for min sag; og se, jeg er med ham til enden.
11 Han skal have sin ære i mig og ikke i sig selv, det være sig i svaghed eller styrke, i bånd eller fri.
12 Og til enhver tid og på ethvert sted skal han åbne munden og forkynde mit evangelium som med en basuns røst, både dag og nat. Og jeg vil forlene ham med en sådan kraft, som menneskene ikke før har kendt.
13 Begær ikke mirakler, medmindre jeg befaler det, undtagen at uddrive djævle, helbrede de syge og imod giftige slanger og dødelige gifte.
14 Og dette skal I ikke gøre, medmindre I bliver opfordret dertil af dem, der behøver det, for at skriften må opfyldes; thi I skal gøre, som der står skrevet.
15 Og når I kommer ind et sted, og de ikke vil modtage jer i mit navn, dér skal I efterlade en forbandelse i stedet for en velsignelse ved at afryste støvet af jeres fødder til vidnesbyrd mod dem og rense jeres fødder ved vejen.
16 Og det skal ske, at om nogen lægger hånd på jer med vold, så skal I befale i mit navn, at de bliver slået, og se, jeg vil slå dem efter jeres ord i min egen belejlige tid.
17 Og enhver, som drager dig for retten, skal blive dømt af loven.
18 Og du skal ikke rejse med pung eller taske eller stav eller to kjortler; thi Kirken skal give dig i samme stund, hvad du behøver til føde og klæder, sko, penge og taske.
19 Thi du er kaldet til at beskære min vingård med en mægtig beskæring, ja, for sidste gang. Ja, og også alle dem, du har ordineret; og de skal gøre det efter dette mønster. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3