Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 23
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830, til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. - På grund af de fem nævnte personers oprigtige ønske spurgte profeten Herren og fik denne åbenbaring som svar.
1 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Oliver. Se, velsignet er du, og du er ikke under nogen fordømmelse; men vogt dig for hovmod, at du ikke skal falde i fristelse.
2 Kundgør dit kald for Kirken så vel som for verden, så skal dit hjerte åbnes til at prædike sandheden fra nu af og for evigt. Amen.
3 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Hyrum; thi du er heller ikke under nogen fordømmelse; og dit hjerte er åbent og din tunge løst, og din kaldelse er at formane og bestandig at styrke Kirken. Derfor har du pligter overfor Kirken til evig tid; og dette på grund af din familie. Amen.
4 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Samuel; thi du er heller ikke under nogen fordømmelse, og dit kald er at formane og styrke Kirken; men du er endnu ikke kaldet til at prædike for verden. Amen.
5 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Joseph; thi du er heller ikke under nogen fordømmelse, og det er også dit kald at formane og styrke Kirken, og det er din pligt fra nu af og altid. Amen.
6 Se, jeg åbenbarer dig, Joseph Knight, gennem disse ord, at du skal tage dit kors op, og du må bede lydeligt for verden så vel som i løndom og i din familiekreds, blandt dine venner og overalt.
7 Og se, det er din pligt at slutte dig til den sande kirke og bestandig formane med dine ord, for at du kan få arbejderens løn. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3