Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 22
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der blev oprettet i disse sidste dage i det Herrens år atten hundrede og tredive. Givet i Manchester, New York, i april 1830 i anledning af, at nogle personer, som tidligere var blevet døbt, ønskede at slutte sig til Kirken uden at blive omdøbt. -- Dåbens absolutte nødvendighed på den måde som foreskrevet og gennem den af Herren givne myndighed forklares.
1 Se, jeg siger jer, at jeg har ladet afskaffe alle gamle pagter med henblik på denne sag; og dette er en ny og evig pagt, den samme, som var fra begyndelsen.
2 Om et menneske derfor blev døbt hundrede gang, nytter det ham dog intet; thi I kan ikke gå ind gennem den snævre port i kraft af Moseloven eller ved jeres døde gerninger.
3 Thi det er for jeres døde gerningers skyld, at jeg har ladet denne sidste pagt og denne kirke blive oprettet for mig som i fordums dage.
4 Gå derfor ind ad porten, som jeg har befalet, og forsøg ikke at give jeres Gud råd. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3