Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 21
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, 6. april 1830. Denne åbenbaring blev ovennævnte dag givet ved organiseringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Peter Whitmers hjem. Seks mænd, der tidligere vart blevet døbt, tog del i denne handling. De gav enstemmigt udtryk for deres ønske og beslutning om at organisere Kirken i overensstemmelse med Guds bud og befalinger; se afsnit 20. De stemte ligeledes for at antage og anerkende Joseph Smith og Oliver Cowdery som Kirkens præsiderende embedsmænd. Ved håndspålæggelse ordinerede Joseph Oliver til ældste i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige; og Oliver ordinerede på samme måde Joseph. Efter at de havde nydt nadveren, lagde Joseph og Oliver hænderne på hver enkelt deltager for at meddele dem den Helligånd og for at bekræfte dem som medlemmer af Kirken. Se History of the Church, bind 1, side 75. -- Kirkeoptegnelser. - Herren erklærer, at han har antaget Kirken og anerkendt dens præsiderende embedsmænd.
1 Se, der skal føres en optegnelse af jer, hvori du skal kaldes seer, oversætter, profet, en Jesu Kristi apostel, ældste i Kirken gennem Gud Faderens vilje og vor Herres Jesu Kristi nåde.
2 Og du bliver inspireret af den Helligånd til at lægge Kirkens grundvold og opbygge den i den allerhelligste tro,
3 Kirken, som blev oprettet i det Herrens år atten hundrede og tredive i den fjerde måned og på den sjette dag i den måned, der kaldes april.
4 Derfor skal du, min kirke, give agt på alle de ord og befalinger, han giver dig, eftersom han modtager dem, så længe han vandrer i hellighed for mig.
5 Thi I skal tage imod hans ord i al tålmodighed og med tro, som om det var fra min egen mund.
6 Thi når I gør dette, skal helvedes porte ikke få overhånd over jer, ja, Gud Herren vil sprede mørkets magter for jer og lade himlen bæve til jeres gode og til sit navns ære.
7 Thi så siger Gud Herren: Jeg har inspireret ham til at føre Zions sag med stor kraft til sejr, og jeg kender hans flid, hans bønner har jeg hørt.
8 Ja, jeg har set hans tårer for Zion; men jeg skal ikke lade ham sørge over hende længere, thi hans glædesdage er kommet, og hans synder er ham forladt, og min velsignelse hviler over hans gerning.
9 Thi se, jeg vil velsigne alle dem, der arbejder i min vingård, med stor velsignelse. De skal tro på hans ord, som er givet ham af mig gennem Talsmanden og som bevidner, at Jesus blev korsfæstet af syndige mennesker for verdens synders skyld, ja, til deres synders forladelse, som har et sønderknust hjerte.
10 Derfor vil jeg, at du, Oliver Cowdery, min apostel, skal ordinere ham.
11 Og dette er en befaling for dig, at du er en ældste under ham, efter som han er den første før dig, for at du skulle være en ældste i Kristi kirke, som bærer mit navn.
12 og denne Kirkens første prædikant, både i Kirken og for verden og for ikke-jøderne; ja, så siger Gud Herren, også for jøderne. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3