Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 17
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York, i juni måned 1829, førend de så de graverede plader, som indeholdt Mormons Bogs optegnelse. Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, havde erfaret ved oversættelsen af visse skriftsteder i Mormons Bog, at der ville blive udpeget tre specielle vidner. Se Ether 5:2-4, 2 Ne. 11:3 og 27:12. Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris blev grebet af et guddommeligt inspireret ønske om at blive de tre specielle vidner. Profeten spurgte Herren, og som svar blev denne åbenbaring givet gennem Urim og Tummim. -- Se History of the Church, bind 1, side 52. -- Der gives de tre løfte om, under visse betingelser, at de ikke alene skal få lov til at se pladerne, men også andre hellige minder fra Mormons Bog. - For at kunne nyde dette privilegium måtte de have samme tro som de fordums profeter. - De må vidne om det, de skal se. - Joseph Smiths højtidelige erklæring må understøttes. - Herren Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York, i juni måned 1829, førend
1 Se, jeg siger jer, at I må forlade jer på mit ord. Om I gør dette af et oprigtigt hjerte, så skal I få pladerne at se; brystpladerne, Labans sværd, Urim og Tummim, der blev givet Jareds broder på bjerget, da han talte med Herren ansigt til ansigt, samt den vidunderlige vejviser, som Lehi fik, da han var i ørkenen ved bredden af Det røde Hav.
2 I kraft af jeres tro skal I få dem at se, ja, i kraft af samme tro, som de fordums profeter havde.
3 Og når I har fået denne tro og har set dem med jeres øjne, skal I vidne derom ved Guds kraft.
4 Og dette skal I gøre, for at min tjener Joseph Smith, jun. ikke skal tilintetgøres, så jeg kan udføre mine retfærdige hensigter med dette værk blandt menneskenes børn.
5 Og I skal alle vidne, at I har set dem, som min tjener Joseph Smith jun. har set dem; thi han har set dem ved min kraft, og fordi han havde tro.
6 Han har oversat den del af bogen, som jeg befalede ham at oversætte. Og det er sandt, så vist som Herren, jeres Gud, lever.
7 Derfor har I modtaget den samme kraft, den samme tro og den samme gave som han.
8 Og dersom I holder disse mine sidste bud, som jeg har givet jer, skal helvedes porte ikke få overhånd over jer; thi min nåde er jer nok, og I skal blive ophøjet på den yderste dag.
9 Og jeg, Jesus Kristus, jeres Herre og Gud, har talt til jer, for at jeg kan virkeliggøre mine retfærdige hensigter blandt menneskene. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3