Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 14
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829. Familien Whitmer var blevet stærkt interesseret i oversættelsen af Mormons Bog. Joseph flyttede til det Whitmerske hjem, hvor han opholdt sig, indtil oversættelsen var gjort færdig, og forlagsretten til den snart udkommende bog var sikret. Hver af de tre sønner blev, efter at de havde modtaget et vidnesbyrd om værkets ægthed, dybt interesseret i sin individuelle pligt med henblik derpå; og profeten adspurgte Herren derom. Denne åbenbaring og de to næste (afsnit 15 og 16) blev givet som svar gennem Urim og Tummim. David Whitmer blev senere et af de tre vidner til Mormons Bog. - Betingelserne for at opnå evigt liv påpeges. - Herrens hensigt med at bringe sit evangeliums fylde fra ikke-jøderne til Israels hus. - David Whitmer underrettes om sin kaldelse med at være behjælpelig i de sidste dages værk. - På betingelse af trofasthed får han løfte om belønning.
1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn.
2 Se, jeg er Gud. Lyt til mit ord, som er levende og kraftigt, skarpere end et tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler leddene såvel om marv; giv derfor agt på mit ord.
3 Se, marken er allerede hvid til høsten, derfor må den, som ønsker at høste, bruge seglen af al kraft og høste, medens det er dag, så han kan opnå evig frelse i Guds rige.
4 Ja, den, der vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud.
5 Derfor, dersom du beder, skal du få; dersom du banker på, skal der lukkes op for dig.
6 Søg at fremme og opbygge mit Zion. Hold mine bud i alt.
7 Og dersom du holder dem og holder ud indtil enden, skal du have evigt liv, hvad der er den største af alle Guds gaver.
8 Og det skal ske, dersom du beder Faderen i mit navn og i tro, at du skal modtage den Helligånd, som skal give dig, hvad du skal sige, så at du kan stå som vidne om det, du både skal høre og se, og prædike omvendelse for denne slagt.
9 Se, jeg er Jesus Kristus, den levende Guds Søn, som skabte himlen og jorden, et lys, som ikke kan skjules i mørket.
10 Derfor må jeg sende mit evangeliums fylde fra ikke-israelitterne til Israels hus.
11 Og se, du er David, og du er kaldet til at bistå hermed; og om du gør det og er trofast, skal du blive velsignet, både åndeligt og timeligt, og stor skal din løn blive. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3