Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 13
Joseph Smiths og Oliver Cowderys ordination til det Aronske Præstedømme i Harmony, Pensylvanien, 15. maj 1829 under en engels hænder, der tilkendegav sig som Johannes, den samme, som i det Nye Testamente kaldes Johannes Døber. Den besøgende engel sagde, at han handlede under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, de fordums apostle, som sad inde med nøglerne til det højere præstedømme, som kaldes det Melkisedekske Præstedømme. Joseph og Oliver fik den forjættelse, at de i behørig tid ville modtage det Melkisedekske Præstedømme. Se History of the Church, bind 1, side 39. Sammenlign afsnit 27:7, 8, 12.
1 I Messias' navn overdrager jeg jer, mine medtjenere, Arons præstedømme, som ejer nøglerne til engles betjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse; og dette skal aldrig mere tages fra jorden, førend Levis sønner atter frembringer et offer for Herren i retfærdighed.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3