Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 12
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Joseph Knight sen. i Harmony, Pensylvanien, i maj 1829. Joseph Knight troede på, hvad Joseph Smith sagde om Mormons Bogs plader og oversættelsen deraf, der da gik for sig, og derfor havde han givet både oversætteren og hans skriver værdifuld bistand. Se History of the Church, bind 1, side 47. -- Herrens værks store og vidunderlige kendetegn. - Personlig deltagelse i grundlæggelsen og opbygningen af Zions sag står åben for alle, som alvorligt tragter derefter, og som ejer de nødvendige egenskaber.
1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn.
2 Se, jeg er Gud. Lyt til mit ord, som er levende og kraftigt, skarpere end et tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler leddene såvel som marv; giv derfor agt på mit ord.
3 Se, marken er allerede hvid til høsten, derfor må den, som ønsker at høste, bruge seglen af al kraft og høste, medens det er dag, så han kan opnå evig frelse for sin sjæl i Guds rige.
4 Ja, den, der vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud.
5 Derfor, dersom du beder, skal du få; dersom du banker på, skal der lukkes op for dig.
6 Eftersom du nu har spurgt, siger jeg dig: Hold mine bud og søg efter at fremme og opbygge Zions sag.
7 Se, jeg taler både til dig og til alle dem, der ønsker at fremme og opbygge dette værk.
8 Og ingen kan hjælpe med i dette værk, der ikke er ydmyg og fuld af kærlighed og har tro, håb og kærlighed og er mådeholden i alt det, som bliver ham betroet.
9 Se, jeg, som taler disse ord, er verdens lys og liv. Giv derfor agt af al evne, og da er du kaldet. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3