Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 9
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i april 1829. Oliver formanes til at være tålmodig og opfordres til for nærværende at stille sig tilfreds med at nedskrive oversætterens ord og ikke selv forsøge at oversætte. -- Det er ikke nok blot at bede om en guddommelig gave, man må også gennemtænke og studere af et bedende hjerte. - Oliver mister den lille grad af oversættelsesgaven, som han midlertidigt havde været i besiddelse af.
1 Se, jeg siger dig, min søn, at da du ikke oversatte, som du begærede af mig, og atter begyndte at skrive for min tjener Joseph Smith jun., så vil jeg, at du skal fortsætte dermed, indtil du har afsluttet denne optegnelse, som jeg har betroet ham.
2 Og se, siden har jeg andre optegnelser, og jeg vil give dig magt til at bistå med oversættelsen deraf.
3 Vær tålmodig, min søn; thi det er visdom for mig, og det er ikke formålstjenligt, at du oversætter for nærværende tid.
4 Se, det, du er kaldet til, er at skrive for min tjener Joseph.
5 Og se, grunden til, at jeg berøvede dig gaven til at oversætte var den, at du ikke vedblev, som du havde begyndt, da du påbegyndte oversættelsen.
6 Knur ikke, min søn; thi det er visdom for mig, at jeg har handlet således mod dig.
7 Se, du har ikke forstået det ret. Du har troet, at jeg ville give dig, uden at du selv gjorde dig nogen anstrengelse, blot du bad.
8 Men se, jeg siger dig: Du må udtænke det i dit eget sind, og da må du adspørge mig, om det er rigtigt; og dersom det er rigtigt, vil jeg bevirke, at dit hjerte brænder i dig, og derved skal du fornemme, at det er rigtigt.
9 Men er det ikke rigtigt, skal du ikke have sådan følelse, men dine tanker skal være så uklare, at du glemmer det, der var urigtigt. Derfor kan du ikke skrive det, der er helligt, uden det bliver givet dig af mig.
10 Havde du vidst dette, havde du kunnet oversætte; dog er det ikke formålstjenligt, at du oversætter nu.
11 Se, det var formålstjenligt, da du begyndte, men du frygtede, og tiden er forpasset, og det er ikke mere formålstjenligt.
12 Ser du ikke, at jeg har givet min tjener Joseph tilstrækkelig styrke, hvorved det bliver opvejet? Og jeg har ikke fordømt nogen af jer.
13 Gør det, jeg har befalet dig, og det vil gå dig vel. Vær tro og giv ikke efter for nogen fristelse.
14 Vær standhaftig i den gerning, hvortil jeg har kaldet dig, og ikke et hår skal tabes af dit hoved, og du skal blive ophøjet på den yderste dag. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3