Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 8
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony. Pensylvanien, i april 1829. Under oversættelsen af Mormons Bog ønskede Oliver, der fortsat virkede som skriver og nedskrev ordlyden, som profeten dikterede ham, at blive udstyret med oversættelsesgaven. Herren besvarede hans bøn ved at give denne åbenbaring. - Åbenbaringens ånd defineres, og Arons gave angives nøjere.
1 Oliver Cowdery, sandelig, sandelig siger jeg dig: Så vist som Herren, din Gud og Forløser, lever, skal du få kundskab om alt, hvad du beder om i tro og med et oprigtigt hjerte; og når du tror, skal du få kundskab om de graverede, gamle optegnelser, der indeholder de dele af mine skrifter, om hvilke der er blevet talt gennem min Ånds åbenbarelse.
2 Ja, se, jeg vil tale til dig i din sjæl og i dit hjerte gennem den Helligånd, der skal komme over dig, og som skal bo i dit hjerte.
3 Se, dette er åbenbaringens Ånd, den Ånd, ved hvilken Moses førte Israels børn gennem Det røde Hav på tør bund.
4 Dette er altså din gave. Benyt den, og velsignet er du; thi den skal fri dig af dine fjenders hænder, de, som ellers ville slå dig ihjel og fordærve din sjæl.
5 O, kom disse ord i hu og hold mine bud. Husk på, at det er din gave.
6 Men dette er ikke den eneste gave, du har; thi du har en anden gave, som er Arons gave. Se, den har oplyst dig om mange ting.
7 Se, der er ingen anden kraft end Guds kraft, der kan bevirke, at Arons gave forbliver hos dig.
8 Tvivl derfor ikke; thi det er Guds gave, og du skal holde den i dine hænder og gøre vidunderlige gerninger. Og ingen magt skal være i stand til at tage den fra dig; thi det er Guds værk.
9 Og hvad end du derfor beder mig om at gøre i kraft af dette, det vil jeg gøre for dig, og du skal få kundskab derom.
10 Kom i hu, at uden tro kan du intet gøre, bed derfor i tro. Driv ikke spøg med disse ting; bed ikke om det, som du ikke bør bede om.
11 Bed om, at du må forstå Guds hemmeligheder, at du må kunne oversætte og drage lærdom af alle disse gamle optegnelser, som har været skjult, og som er hellige; og efter din tro skal det ske dig.
12 Se, det er mig, som har talt det, og jeg er den samme, der talte til dig fra begyndelsen. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3