Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 7
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i april 1829, da de gennem Urim og Tummim spurgte, om Johannes, den elskede discipel, endnu var på jorden eller var død. Åbenbaringen er den oversatte ordlyd af en beretning, som Johannes selv nedskrev på pergament og skjulte. Se History of the Church, bind 1, side 35, 36.
1 Og Herren sagde til mig: Johannes, min elskede, hvad ønsker du? Bed om hvad du vil, og det skal gives dig.
2 Og jeg sagde til ham: Herre, giv mig magt over døden, så jeg må leve og bringe sjæle til dig.
3 Og Herren sagde til mig: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du har begæret dette, skal du forblive, til jeg kommer i min herlighed, og du skal profetere for nationer, slægter, tungemål og folk.
4 Og af den grund sagde Herren til Peter: Om jeg vil, at han skal forblive, til jeg kommer, hvad angår det dig? Thi han begærede af mig, at han måtte bringe sjæle til mig, men du begærede, at du snart måtte komme til mig i mit rige.
5 Jeg siger dig, Peter, det var et godt ønske; men min elskede bad om, at han måtte gøre mere og udføre et større værk blandt menneskene, end han hidtil har gjort.
6 Ja, han har påtaget sig et større værk; derfor vil jeg gøre ham som et luende ildskær og som en tjenende engel. Han skal betjene dem, der bor på jorden, og som skal arve salighed.
7 Jeg vil lade dig betjene ham og din broder Jakob; og jer tre vil jeg give denne magt og dette embedes nøgler, indtil jeg kommer.
8 Sandelig siger jeg jer: I skal begge få, hvad I har begæret; thi I glæder jer begge over det, som I har begæret.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3