Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 5
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i marts 1829. - Der gives løfte om tre vidner, hvoraf Martin Harris skal være det ene, dersom han viser sig værdig. - Der hentydes til dåben; men da ingen på daværende tidspunkt havde fuldmagt til at forrette denne forordning, bliver tålmodig venten anbefalet. - Bemærk, at den nødvendige ordination fulgte nogle uger senere; se afsnit 13.
1 Se, jeg siger dig, da min tjener Martin Harris har forlangt et vidnesbyrd af mig om, at du, min tjener Joseph Smith jun., virkelig har de plader, om hvilke du har vidnet og sagt, at du har modtaget dem af mig.
2 Se, dette skal du sige til ham: Den, der talte med mig, sagde til mig: Jeg, Herren, er Gud og har givet dig, min tjener Joseph Smith jun., disse ting og befalet dig at stå som vidne om dem.
3 Og jeg har ladet dig indgå en pagt med mig om ikke at vise dem til nogen med undtagelse af sådanne personer, som jeg har befalet dig; thi du har ikke anden magt over dem, end den, jeg giver dig.
4 Du har fået gaven til at oversætte pladerne, og denne gave er den første, jeg har givet dig. Jeg har forbudt dig at tragte efter nogen anden gave, førend min hensigt med denne er nået; thi jeg vi ikke skænke dig nogen anden gave, førend oversættelsen er færdig.
5 Sandelig siger jeg dig: Ve jordens indbyggere, dersom de ikke vil lytte til mine ord.
6 Thi du skal senere blive ordineret til at gå ud og forkynde mine ord for menneskenes børn.
7 Se, dersom de ikke vil tro mine ord, vil de heller ikke tro dig, min tjener Joseph, selv om det var muligt for dig at vise dem alle de ting, som jeg har betroet dig.
8 O, denne vantro og hårdnakkede slægt! Min vrede er blusset op imod dem.
9 Se, sandelig siger jeg dig, de ting, som jeg har betroet dig, min tjener Joseph, har jeg forbeholdt mig i en viis hensigt, og det skal forkyndes for kommende slægter.
10 Men denne slægt skal modtage mit ord gennem dig.
11 Og til dit vidnesbyrd skal føjes tre af mine tjeneres vidnesbyrd, hvem jeg vil kalde og beskikke, og hvem jeg vil vise disse ting, og de skal gå ud med mine ord, som er givet gennem dig.
12 Ja, de skal vide med vished, at disse ting er sande; thi fra himlen vil jeg forkynde dem det.
13 Jeg vi give dem magt til at beskue og se disse ting, som de er.
14 Og jeg vil ikke give nogen anden i denne slægt magt til at modtage samme vidnesbyrd i denne min kirkes opkomst, hvor den kommer ud af ørkenen, så skøn som månen og så klar som solen og frygtindgydende som en hær under faner.
15 Og tre vidners vidnesbyrd om mit ord vil jeg udsende.
16 Og se, enhver, der tror på mine ord, vil jeg besøge med min Ånds åbenbarelse, og de skal blive født af mig, nemlig af vand og ånd.
17 Men du må endnu vente en liden tid; thi du er endnu ikke ordineret.
18 Og deres vidnesbyrd skal ligeledes gå ud til denne slægts fordømmelse, dersom den forhærder sit hjerte derimod.
19 Thi en ødelæggende plage skal komme over jordens indbyggere, og dersom menneskene ikke omvender sig, skal plager udgydes over dem, indtil jorden bliver tom og dens indbyggere udryddet og aldeles tilintetgjort ved min tilkommelses herlige åbenbarelse.
20 Se, jeg siger dig dette, ligesom jeg også forudsagde Jerusalems ødelæggelse for folket; og mit ord skal også denne gang gå i opfyldelse, som det hidtil er blevet opfyldt.
21 Og nu befaler jeg dig, min tjener Joseph, at omvende dig og at vandre oprigtigere for mig og ikke mere give efter for menneskenes overtalelser.
22 Vær standhaftig i at holde de befalinger, som jeg har givet dig. Og dersom du gør det, giver jeg dig det evige liv, om du end skulle lide døden.
23 Og nu taler jeg igen til dig, min tjener Joseph, angående den mand, der ønsker vidnesbyrdet.
24 Se, jeg siger ham, at han ophøjer sig og ydmyger sig ikke for mig; men dersom han af et oprigtigt hjerte vil ydmyge sig og bøje sig for mig i kraftig bøn og tro, da vil jeg tilstede ham et syn af det, han begærer.
25 Og da skal han sige til folket af dette slægtled: Se, jeg har set det, som Herren har vist Joseph Smith jun.; og jeg ved for vist, at det er sandt; thi jeg har set det, og det er blevet vist mig ved Guds og ikke ved menneskers kraft.
26 Og jeg, Herren, befaler ham, min tjener Martin Harris, at han ikke skal sige mere til dem angående det end dette: Jeg har set det, og det er blevet vist mig ved Guds kraft, og det er de ord, han skal sige.
27 Men dersom han fornægter det, så bryder han den pagt, som han tidligere har gjort med mig, og se, da er han fordømt.
28 Og om han ikke ydmyger sig og bekender overfor mig den uret, han har begået, og indgår en pagt med mig om at holde mine befalinger og tro på mig, se, da siger jeg ham, at han ikke skal få noget at se; thi jeg vil da ikke vise ham de ting, som jeg har talt om.
29 Og dersom det er tilfældet, befaler jeg dig, min tjener Joseph, at du skal sige til ham, at han ikke skal gøre mere eller besvære mig mere angående denne sag.
30 Og i dette tilfælde, se, da siger jeg dig, Joseph, at når du har oversat nogle flere sider, skal du holde op en tid, til jeg atter siger til, og da kan du igen oversætte.
31 Og om du ikke gør dette, se, da skal du ikke mere have oversættelsesgaven, og jeg vil fratage dig det, som jeg har betroet i dine hænder.
32 Og da jeg kan forudse, at man vil ligge på lur for at ombringe dig, ja, jeg forudser, at dersom min tjener Martin Harris ikke ydmyger sig og modtager et vidnesbyrd af mig, vil han falde i overtrædelse,
33 og at der er mange, der ligger på lur for at udrydde dig af jorden, har jeg givet dig disse befalinger, for at dine dage måtte blive forlænget.
34 Ja, af den grund har jeg sagt til dig: Hold op og vær stille, indtil jeg befaler dig, og jeg vil tilvejebringe midler, hvorved du kan udføre, hvad jeg har befalet dig.
35 Og dersom du er tro i at holde mine befalinger, skal du blive ophøjet på den yderste dag. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3