Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 4
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til faderen Joseph Smith sen. i februar 1829 i Harmony, Pensylvanien. - De nødvendige egenskaber for arbejdet i Herrens vingård fremsættes.
1 Se, nu er et vidunderligt værk ved at komme frem blandt menneskenes børn.
2 Se derfor til, o, I, der indtræder i Guds tjeneste, at I tjener ham af jeres hele hjerte, sjæl, sind og styrke, så I kan stå ulastelige for Gud på den yderste dag.
3 Dersom I derfor ønsker at tjene Gud, da er I kaldet til arbejdet.
4 Thi se, marken er allerede hvid til høsten, og se, den, der bruger seglen med hele sin styrke, samler et forråd, så han ikke omkommer, men sikrer sin sjæl frelse.
5 Og tro, håb, barmhjertighed og kærlighed og med øjet alene henvendt på Guds ære gør ham skikket til dette værk.
6 Kom tro, dyd, kundskab, mådehold, tålmodighed, broderlig kærlighed, gudsfrygt, gavmildhed, ydmyghed og flid i hu.
7 Bed, så skal I få, bank på, så skal der lukkes op for jer. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3