Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 2
De ord, som englen Moroni talte til profeten Joseph Smith, da denne befandt sig i sin faders hus i Manchester, New York, om aftenen den 21. september 1823. Se History of the Church, bind 1, side 12. Moroni var den sidste af en lang række af historieskrivere, som havde ført de optegnelser, der nu foreligger for verden som Mormons Bog. - Sammenlign Malakias 4:5, 6. Se også afsnit 27:9 og 110:13-16 i denne bog.
1 Se, jeg vi åbenbare jer præstedømmet ved profeten Elias' hånd, førend Herrens store og frygtelige dag kommer.
2 Og han skal plante fædrenes forjættelser i børnenes hjerter, og børnenes hjerter skal vendes til deres fædre.
3 Om det ikke var således, ville hele jorden blive lagt aldeles øde ved hans komme.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3