Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Det Nye Testamente - studievejledning
Elevens studievejledning
Indledning
01 - "I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn"
02 - "Min sjæl ophøjer Herren"
03 - "I dag er der født jer en frelser"
04 - "Ban Herrens vej"
05 - "Født på ny"
06 - "De lod straks garnene være"
07 - "Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme"
08 - Bjergprædikenen: "En langt bedre vej"
09 - "Søg først Guds rige"
10 - "Tag mit åg på jer, og lær af mig"
11 - "Og han talte meget til dem i lignelser"
12 - "Jeg er livets brød"
13 - "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget"
14 - "Hvem er så min næste?"
15 - "Jeg er verdens lys"
16 - "Jeg var blind, og nu kan jeg se"
17 - "Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?"
18 - "Han var fortabt, men er blevet fundet"
19 - "Din tro har frelst dig"
20 - "Ve jer ... I hyklere!"
21 - "Hvad er tegnet på din tilkommelse?"
22 - "Tag det rige i arv, som er bestemt for jer"
23 - "I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer"
24 - "Dette er det evige liv"
25 - "Ske ikke min vilje, men din"
26 - "Derfor er jeg født"
27 - "Han er ikke her; han er opstået"
28 - "Det er vi vidner om"
29 - "Der blev stadig flere disciple"
30 - "Gud gør ikke forskel på nogen"
31 - "Således blev menighederne styrket i troen"
32 - "Lev ... i ånden"
33 - "I er Guds tempel"
34 - "Hold fast ved de overleveringer, jeg har givet jer"
35 - "Lad jer forlige med Gud!"
36 - "Guds elskede, som er kaldet til at være hellige"
37 - Jesus Kristus: "Troens banebryder og fuldender"
38 - "Du har vidnet om mig"
39 - "For at udruste de hellige"
40 - "Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft"
41 - "Jeg har fuldført løbet"
42 - "Ren gudsdyrkelse"
43 - "En udvalgt slægt"
44 - "Gud er kærlighed"
45 - "Den, der sejrer, skal arve dette"
46 - "Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk"
Sidste dages profeters lærdomme om velsignelserne ved studium af skriften
Vis næste side / ALT-3