Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
En advarsels røst
Parley P. Pratt
Til undervisning for alle folk eller vejledning til De Sidste Dages Helliges tro og lærdomme af Parley P. Pratt
Forord  
1. Kapitel Om profetier, der allerede er opfyldt.
2. Kapitel Om profetier, der endnu venter på at blive opfyldt.
3. Kapitel Om Guds rige.
4. Kapitel Mormons Bog. - De amerikanske indianeres oprindelse o. s. v.
5. Kapitel De helliges opstandelse og alle tings genoprettelse, forudsagt af..
6. Kapitel Guds handlemåde med menneskene med hensyn til åbenbaring.
7. Kapitel Modsætningen mellem Kristi lære og det nittende århundredes falsk..
Vis næste side / ALT-3